Varför ska jag klimatkompensera?

Vi har idag en ohållbar situation gällande vårt klimat på jorden. Runt jorden pågår en global uppvärmning som bara går snabbare och snabbare och som kommer att få katastrofala följder för alla på jorden om vi inte minskar på våra utsläpp dramatiskt.

Den jord som vi lever på idag kommer inte att vara densamma för våra efterkommande om vi fortsätter att leva såhär oansvarsfullt. Dem kommer att ärva ett förstört klimat och kommer inte att kunna leva som vi har gjort. Det är vårt ansvar att se till att kommande generationer kan leva på vår planet i framtiden.

Därför måste vi ta ansvar får vår miljöpåverkan, vi måste minska vår påverkan på miljön från flera håll. Företag, regeringen men även privatpersoner måste ta ansvar. Vi kan minska vår påverkan genom att göra smarta val i vardagen som att källsortera, använda grön el, minska transporter, handla ekologiskt och lokalproducerat m.m.

Men detta är inte tillräckligt. Därför måste vi kompensera för vår förbrukning som återstår. Först när vi arbetar från alla håll kan vi nå resultat, men det måste ske nu.

Kan jag ha rent samvete från att köpa mig fri?

Det är en vanlig fråga och ämnet skapar en het debatt. Det enkla svaret är: nej.
Vi har redan en ohållbar situation idag där vi släpper ut för mycket växthusgaser, det måste minska.

Då hjälper det inte att bara kompensera bort samma mängd för då kommer vi inte långt. Vi måste göra båda delarna. Minska vår påverkan på miljön samt kompensera bort det som blir över.

Sedan måste alla ta sitt ansvar, företag, myndighet och privatpersoner. Alla måste ta ansvar får sin påverkan.

När alla tar ansvar som det får det stor effect.

Nedan finner du några enkla exempel på saker du kan göra för att minska dina utsläpp.