Klimathjälpen väljer noga ut de projekt som vi vill investera i för att säkerställa att vår investeringar gör så mycket nytta som möjligt.

Hindustan – Vindenergi i Indien

I Hindustan i norra Indien genererar 75 vindturbiner tillsammans ca 116 000 MWh el per år. Det här minskar utsläppen av växthusgaser med ca 101 000 ton årligen.