Vad är klimatkompensation?

Klimatkompensation kan var lite krångligt att förstå, den enkla förklaringen ser ut såhär: Ponera att ett nytt kraftverk ska byggas t.ex. ett kolkraftverk. Det kraftverket kommer varje år att producera CO2 till vår atmosfär.
När vi hjälper dem att istället bygga en solpark för att producera förnyelsebar energi har vi förhindrat det kraftverket någonsin byggs och på så sätt inte kan släppa ut CO2. Sedan görs en kontroll och en certifiering på hur mycket CO2 det kraftverket hade producerat och de kan vi sedan sälja som CO2 kompensation.

Kompensation via förnyelsebar energi

Vi får allt smartare tekniker som gör att vi på sikt kan byta ut vår bruna energikälla så som olja och kol.
Men den ökade tekniken skapar en alt mer efterfrågan på energi, därför hjälper det inte att bara byta till tex elbilar vi måste också lösa problemet med att producera grön el.

Fosila bränslän står för ca 80 % av all vår energiproduktion.
Det måste vi ändra på om vi vill ha en hållbar framtid!

Därför arbetar vi enbart med kompensation som ger förnyelsebar energi.

Gold Standard

Vi arbetar enbart med Gold Standard certifierade projekt för att säkerställa att vi verkligen gör nytta.
Gold Standard är den högsta certifieringen man kan få på sina kompensationsprojekt.
Det kostar lite mer men är värt det i längden!

Genom gold standard gör man även än välgörenhet för det lokala området som kan vara allt från att man utvecklar infrastrukturen i form av brunna, skolor, sjukhus m.m.

Två flugor i en smäll med andra ord.

Kvalitét och säkerhet

För att säkerställa kvalitén arbetar KlimatHjälpen bara med certifieringar med CDM-Gold Standard som är den högsta och bästa standarden på kompensation vilken kontrolleras av FN.

Där säkerställs att bl.a. den förnyelsebara energin aldrig hade byggts utan hjälpmedel samt att kolkraftverket inte byggs ändå.
På så sätt vet vi att vår kompensation verkligen gör nytta.
Du kan läsa mer om CDM här.

Alla måste ta sitt ansvar

Ibland kan man tycka att det är upp till företagen och regeringar att lösa klimatfrågan.
Men det är viktigt att vi alla är en del av lösningen, företag, regering och privatpersoner.

Den största påverkan vi har på företag och regering är att visa vägen att vi vill göra något för miljön genom att göra aktiva val.
På så sätt påverkar vi regering, företag och även andra länder.